sinds 1926 onze hoofdtaak

Het afmeren, ontmeren of verhalen van zeeschepen

Het vlot en veilig afmeren, ontmeren of verhalen van zeeschepen is sinds 1926 onze hoofdtaak. Dit is niet even simpel een tros om een bolder gooien, het betreft hier vaak een weldoordachte handeling die zonder enig inzicht of vakkennis levensgevaarlijk kan zijn. Een schip wat niet goed wordt afgemeerd kan een bedreiging vormen voor de haven en zijn directe omgeving.

5 verschillende locaties

Voor een zo vlot en veilig mogelijk verloop van de scheepvaart binnen de haven, liggen onze vastmaak vaartuigen van oost naar west over 5 verschillende locaties door de haven verdeeld. Om een zo efficiënt mogelijke werkwijze mogelijk te maken is ons hoofdkantoor en tevens uitvalsbasis middenin het Amsterdams havengebied gevestigd. Deze ligging is ideaal, zodat er overal zonder tijdverlies bootlieden en materiaal beschikbaar kunnen zijn.