NBV

De Nederlandse Bootlieden Vereniging (N.B.V.) is opgericht in 1977. De doelstelling van de N.B.V. is het behartigen van de belangen van haar leden, het adviseren van haar leden en het uitwisselen van ervaringen op velerlei gebied. Ook heeft de N.B.V. een eigen Bootlieden opleiding ontwikkeld welke is erkend door het ministerie van VW&O en welke vanaf 1983 door alle bootlieden in Nederland is gevolgd. Tevens wordt middels een Nederlands Bootlieden Register het aantal gediplomeerde Bootlieden in Nederland geregistreerd.