ISO9001 / VCA


Om het beleid te kunnen uitvoeren en prestaties voortdurend te kunnen verbeteren, heeft de Koperen Ploeg een kwaliteitsmanagmentsysteem ontwikkeld dat blijvend moet voldoen aan de eisen van de norm ISO 9001:2008.

De kwaliteit van onze dienstverlening is van groot belang voor het voortbestaan van de Koperen Ploeg. Daarom verwachten wij van al onze leden een actieve bijdrage in het handhaven en, zo mogelijk, verbeteren van onze prestaties.

Het bestuur verklaart, namens de algemene ledenvergadering, dat de invoering en handhaving van het kwaliteitsmanagementsysteem en de continue verbetering van de kwaliteit van dienstverlening deel uitmaken van het algemene ondernemingsbeleid. Het bestuur draagt hiervoor de primaire verantwoordelijkheid en zal dus ook de voorwaarden scheppen voor het functioneren van het managementsysteem in de praktijk. Dit bestaat onder meer uit het bewaken van de kwalificaties van alle medewerkende,voldoende en goed materiaal en passende werkomgeving en hulpmiddelen.

Tevens verifieert het bestuur dat de leden en medewerkers van de Koperen Ploeg W.A. kennis nemen van het vastgestelde beleid en de relevante passages van de handboeken en dat de werkwijzen overeenkomstig de beschrijving in de handboeken worden uitgevoerd.

Het veiligheidsbeleid van de Koperen Ploeg spits zich toe op de eerste plaats de leden en medewerkers van de Koperen Ploeg. Al onze leden/medewerkers beschikken over de benodigde PBM s. Tevens werkt de Koperen Ploeg alleen met gekeurd materiaal.

Ter voorkoming van allerlei ongevallen c.q. schades zullen alle leden en medewerkers van de Koperen Ploeg er ten alle tijd voorzorgen de schade zoveel als mogelijk te beperken. Al de leden van de Koperen Ploeg zijn VCA gecertificeerd of zijn daarvoor in opleiding. Veel leden en medewerkers beschikken over een EHBO diploma en/of een ADNR diploma. Alle leden en medewerkers van de Koperen Ploeg beschikken over de veiligheidsinstructies die gelden op de terminals in het Amsterdams havengebied.