Veiligheid en kwaliteit

De Koperen Ploeg is een commerciƫle organisatie die zich bezig houdt met het meren, ontmeren en verhalen van schepen in het Amsterdams havengebied.

Verder verzorgt de Koperen Ploeg de bevoorrading van schepen, personen- en goederenvervoer naar en van schepen alsmede alle andere diensten die daarmee verband houden en door de kapitein, de scheepsagent of andere relevante partijenen worden gevraagd.

Wij willen onze klanten en de plaatselijke overheden de zekerheid bieden van een ongehinderde, onbelemmerde en zo veilig mogelijke scheepvaart binnen het Amsterdamse havengebied.

De hoofdaspecten van onze visie op kwaliteit zijn beschikbaarheid, vakmanschap, snelheid, efficiency en flexibiliteit. Bij de uitvoering van onze werkzaamheden krijgen veiligheid, gezondheid en de bescherming van milieu een hoge prioriteit.