Het meren en ontmeren van Zeeschepen

Het meren en ontmeren (vastmaken/losgooien) van zeeschepen is al meer dan 80 jaar onze hoofdtaak dit is niet even simpel een tros om een bolder gooien, het betreft hier vaak een weldoordachte handeling die zonder enig inzicht en vakkennis levensgevaarlijk kan zijn.

Een schip wat niet goed word afgemeerd kan een bedreiging vormen voor de haven en zijn directe omgeving.

Het aan en afmeren van zeeschepen gebeurt niet alleen langs goed bereikbare kades waar wij onder andere met een (winch)auto of met een van onze speciaal ontworpen snelle en wendbare motorvletten kunnen komen, maar ook op boeien of (olie)steigers.

U zult begrijpen dat ons werk extra bemoeilijkt kan worden door externe omstandigheden zoals weersinvloeden of schroefwater (stroming) tijdens het manoeuvreren met onze vletten tussen de verschillende soorten grote en kleine schepen zoals: container of autoschepen, tankers, bulkcarriers coaster enz.

Een goede communicatie tussen schip en bemanning is hierbij dan ook onontbeerlijk.

De Koperen ploeg gebruikt modern en goedgekeurd materiaal en voldoet tevens aan alle overheid en veiligheids eisen.

Al onze leden beschikken over een gedegen vakopleiding met een daarbij behorend nationaal erkend bootman diploma evenals het groot vaarbewijs. Alle leden staan geregistreerd in het landelijke NBV bootliedenregister.

De bootman opleiding is een door het ministerie van Onderwijs Cultuur & Wetenschappen erkende opleiding, en word sinds 1992 onderwezen door het Scheepvaart & Transport College te Rotterdam.

De totale opleiding van een leerling bootman duurt 4 jaar, binnen deze periode gaat de leerling eerst drie jaar naar het eerder genoemde Scheepvaart & Transport College te Rotterdam, om daar net als alle andere leerling bootlieden afkomstig van de bedrijven uit de andere grote en kleine zeehavens binnen Nederland die lid zijn van de N.B.V. het bootman diploma te behalen, inclusief de overige diploma’s en certificaten benodigd voor het navigeren op de Nederlandse wateren.

Uiteraard proberen wij nog steeds zoveel mogelijk mensen te werven met een nautische achtergrond dat blijft voor ons een pré, wij beschikken binnen onze gelederen nog steeds over een groot aantal mensen met een zeevaart achtergrond zowel voormalig stuurlieden als matrozen.

Het mag duidelijk zijn dat, voordat een leerling binnen “De Koperen ploeg” zich bootman of “vletterman” mag noemen er een periode van intensieve training, opleiding en keuring aan vooraf gaat zodat wij “de leden” er zeker van kunnen zijn dat de kwaliteit, veiligheid en continuĆÆteit van onze dienst voor nu en in de toekomst van “De Koperen Ploeg” en de Amsterdamse haven gewaarborgd blijft.