Douane service

De Koperen Ploeg W.A. draagt indien gewenst zorg voor het aanzuiveren van uw T1 en Ex a documenten. Het enige wat u hiervoor hoeft te doen is het juiste hokje aanvinken op het shipstores opdracht formulier. Bij het niet correct vermelden op het formulier / of email bericht wijst de Koperen Ploeg de verantwoording voor de afhandeling van de douane documenten af.

Zuivering

Wanneer een aangifte voor douanevervoer wordt gemaakt, stuurt de aangever een Transit vertrekmelding naar de Douane. Deze wordt door de Douane geregistreerd met een uniek Movement Reference Number (MRN-nummer). Het kantoor van bestemming (in Nederland maar ook in een andere lidstaat), krijgt dit MRN-nummer door. Bij aankomst van de goederen op het kantoor van bestemming en het toekennen van een nieuwe douanebestemming, wordt het MRN-nummer van de Transit aangifte opgegeven. In het NCTS systeem wordt dit nummer herkend. Vervolgens gaat er een melding terug naar het kantoor van herkomst en vindt de zuivering van de aangifte plaats. De borgstelling van de aangever wordt weer vrijgegeven.

ECS

Als gevolg van de wens van de Europese Gemeenschap (EG) om de veiligheid aan de buitengrenzen te vergroten en de interne markt van de EG te versterken, moeten alle EG-lidstaten ervoor zorgen dat douaneprocessen op elkaar worden afgestemd. van de wens van de Europese Gemeenschap (EG) om de veiligheid aan de buitengrenzen te waarborgen.

Eén van de concrete gevolgen van deze wens is het Export Control System (ECS). Met ECS Uitgaan kunnen de Europese Douaneautoriteiten controleren of exact dezelfde goederen die bij de aangifte ten uitvoer zijn aangegeven ook daadwerkelijk de EG hebben verlaten. Zou deze controle ontbreken, of zou niet duidelijk zijn of de goederen de EG buitengrenzen hebben gepasseerd, dan wordt ervan uitgegaan dat de goederen binnen de EG in het vrije verkeer zijn gebracht. Dit heeft niet alleen gevolgen voor douaneaspecten maar de aangever kan dan ook alsnog een BTW-aanslag tegemoet zien en wellicht een boete.

Sinds juni 2007 is het Export Control System (ECS) gefaseerd in gebruik genomen. In eerste instantie was dat alleen van toepassing voor indirecte uitvoer (uitvoer waarbij de daadwerkelijke uitvoer (het uitgaan) in een andere lidstaat plaatsvond dan waar de aangifte ten uitvoer was gedaan). Later is ook de directe uitvoer daarbij betrokken.

Per 1 juli 2009 moeten alle aangiftes ten uitvoer elektronisch worden ingediend.

Doet u uw douaneaangiften ten uitvoer nog middels inschrijving van de exportfactuur in uw eigen administratie (met de vergunning domiciliëring procedure (domproc) bij uitvoer)? Of gebruikt u het Enig Document?

Vanaf 1 juli 2009 staat de Douane dat niet meer toe. Vanaf die datum moeten alle aangiften ten uitvoer elektronisch gedaan worden.

Voorts geldt dat sinds 1 december 2007 alle aangiften aangemeld worden in het nieuwe Export Control System (ECS). Dit systeem meldt uw aangiften elektronisch af, waarna u een elektronisch bericht ontvangt, namelijk de Confirmation of Exit (CoE). Met de CoE kunt u bewijzen aan de Douane en Belastingdienst dat uw goederen de Europese Gemeenschap daadwerkelijk hebben verlaten.

Echter, wanneer u gebruikt maakt van de zogenaamde factuurverklaring wordt geen CoE afgegeven. U kunt dan niet bewijzen dat uw goederen de Europese Gemeenschap daadwerkelijk hebben verlaten, waardoor problemen kunnen ontstaan. Het is zelfs mogelijk dat de Douane en de Belastingdienst er vanuit gaan dat uw zending niet buiten de Gemeenschap is gebracht!